Kawai Music Instruments:

Model Data Grupa Typ ręczny