Amalgamated Wireless:

Model Data Grupa Typ ręczny