Informacji Wyposażenie:

Singer 15-91 Maszyna do szycia
Producent:
Singer
Model: 15-91
Data: 1935
Kategoria: Elektronika domu
Grupa: Maszyna do szycia
Opis:
Informacje:
                  

Te Podręczniki są dostępne dla powyższego urządzenia:

Instrukcja obsługi Typ: Instrukcja serwisowa Singer-7329-Manual-Page-1-Picture
Strony: 20
Rozmiar: 2.03 Mbytes (2131122 Bytes)
Język: Angielski
Weryfikacja:
Manual-ID/Number:
Data: 1935
Jakość: Skanowany dokument, wszystko czytelne.
Czas trwania filmu:
MD5: a02b580d71cefb97a85dfe06aebf348d
Pliki do pobrania: 770 od 14 listopad 2015
Informacje:
ADJUSTERS MANUAL
FOR MACHINE 15-91

ARM SHAFT
To Remove and Replace Arm
.Shaft ... 31-35
BALANCE, WHEEL
To Remove and Replace Balance
Wheel ... 21
Ί'ο Disassrmblr and Reassemble Balance Wheel ... 21,22
BOBBIN WINDER
To Adjust Bohiiin
Winder ... 
31
CONTROLLERS
Description and Adjustment of Knee andTreadle Controllers 12 15
Ί’ο Remove and Kepi.ace Knee
Controller ... 5, (>
To Remove and Replace Treadle
Controller ... (5, 7
ELECTRICAL CONNECTIONS
Electrical
Connections ... Ί,
f>
Ί'ο Inspect Klkctrical
Connections ... 9-15
FEEDING MECHANISM
To Adjust Position of Feed Doc in Thiidat I’late Slots . . 20
Ί’ο Raise or Lower Feed
I.)oc ... 2!)
Ί’ο Adjust Presser
Bah ... 2S
LUBRICATION
Ί'ο Oil the
Machine ... 36,
37
To Lubricate the
Motor ... 
20
MOTOR
Causes of Incorrect Speed or Failure to
Run ... 7, 8
Circuits on which Singer P. G. Motors can he Operated . . 3
To Remove Motor from
Machine ... 
1(>
To Disassemble the
Motor ... Κι-
IS
Ί’ο Reassemble and Replace the
Motor ... IS 20
SINGFRLIGIIT
Ί'ο Disassemble and Reassemble
Sincerlicht ... 10-11
Sinceri.ic.iit Fails to
Light ... 
II
Ί’ο Remove and Replace
Bulb ... 
11
STITC ΗING M F,( ΊIΛ N1SM
To Remove and Replace the
Shuttle ... 
23
To Time the
Shuttle ... 23,21
Ί'ο Remove and Replace the Shuttle
Driver ... 2(5
To Adjust Shuttle Driver Cushion
Sprinc ... 2S
Ί'ο Set Needle Bar at Correct
Height ... 25
To Remove and Replace Oscillating
Shaft ... 27
To Remove and Replace Oscillating Shaft Crank ... 27
THREAD CONTROL MECHANISM
To Adjust 'Pension and Regulate Action of Thread Take-Up
Spring ... 29,30
To Remove and Replace Thread Tension Parts ... 30
Singer-7329-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics