Información del equipo:

Philips PM 5320 Generador
Fabricante:
Philips
Modelo: PM 5320
Fecha:
Categoría: Los instrumentos de medición
Grupo: Generador
Descripción: Signal Generator
Información:
                  De signaalgenerator PM 5320 is in de eerste plaats ontworpen
voor con- trole en afregeling van AM-, FM- en TV-ontvangers
in de service-werk- plaats. Door zijn veelzijdigheid is het
apparaat echter ook bijzonder geschikt voor gebruik in
Iaboratoria en technische scholen.
Het frequentiegebied omvat de AM/FM-omroepbanden en de
AM/FM/TV-middenfrequentiegebieden. Over het gehele
frequentiegebied kan de uitgangsspanning in amplitude
gemoduleerd worden. In de FM-band en in de
AM/FM-middenfrequentiegebieden is ook frequentiemodulatie
mogelijk.
Door de mogelijkheid tot frequentiemodulatie in de
m.f.-gebieden leent het apparaat zich bijzonder voor het
afbeelden op een oscillograaf van de doorlaatkrommen van
m.f.-versterkers en m.f.-filters, waardoor de afregeling van
ontvangers aanmerkelijk sneller kan worden uitge- voerd dan
bij het tijdrovende systeem van puntsgewijs opmeten van de
karakteristiek.

Estos manuales están disponibles para el equipo anterior:

Tipo de manual: Servicio y Manual del usuario Philips-8653-Manual-Page-1-Picture
Páginas: 78
Tamaño: 8.70 Mbytes (9118337 Bytes)
Idioma Holandés
Revisión:
Manual-/ número de identificación: 66 402 48.1-27
Fecha:
Calidad: Documento Scaneds, en parte leyendo mal, no parcialmente legible.
Fecha de carga:
MD5: 8ccc8bd290a215c8a8c22bcde9b028a3
Descargas: 133 desde 30 enero 2017
Información:
ALGEMEEN GEDEELTE
I. Inleiding 7
II. Beknopte beschrijving van het apparaat 8
III. Technische gegevens 9
IV. Toebehoren 10
GEBRUIKSAANWIJZING
I. Installatie 11
A. Instellen op de plaatselijke netspanning 11
B. Aarden 12
C. Inschakelen 12
II. Bediening 13
A. Eerste instelling 13
B. Frequentie 14
C. Amplitude 14
D. Modulatie 15
E. Aansluiten van het signaal op het meetobject 16
F. Gebruik van de l.f.-spanningen 16
III. Voorbeelden van gebruik 17
A. Het zichtbaar maken van doorlaatkrommen 17
1. Inleiding 17
2. Principe 17
3. Frequentiemerktekens 18
B. Afregeling van AM-, FM- en TV-ontvangers 21
1. Afregeling van een AM-ontvanger 21
2. Statische afregeling van een FM-ontvanger 26
3. Dynamische afregeling van een FM-ontvanger 29
4. Statische afregeling van televisie-m.f.-kringen 34
SERVICEDOCUMENTATIE
I. Schemabeschrijving 39
A. H.F.-oscillator 39
B. Amplitudemodulatie 39
C. Frequentiemodulatie 40
D. AM en FM 41
E. Horizontale afbuigspanning voor een oscillograaf 41
F. 1 kHz-oscillator 41
G. Voeding 41
H. Impedantietransformator PM9532N 42
II. Onderhoud 43
A. Segmentschakelaars 43
B. Kastplatcn 43
III. Bereikbaarmaken en vervangen van onderdelen 43
A. Verwijderen van de kastplaten 43
B. Verwijderen van de knoppen , 44
C. Vervangen van de temperatuurveiligheid 44
D. Verwijderen van de frontplaat 44
E. Aanbrengen van een nieuwe aandrijfsnaar 45
F. Verwijderen van de afschermplaten op de afstemeenheid 46
G. Vervangen van het relais 46
H. Vervangen van de afstemcondensator Cl 46
IV. Opsporen van storingen 47
A. Algemeen 47
B. Spanningen 47
C. Enkele storingsmogelijkheden 47
V. Controle en afregeling 49
A. Overzicht 49
B. Netspanning 50
C. Instellen van de meter 50
D. Instellen van de frequentiegebieden 50
E. FM 50 Hz 51
F. FM 1000 Hz 52
G. Amplitudemodulatie 52
H. H.F.-spanning 53 J. Meting van de frequentiezwaai 53
VI. Lijst van onderdelen 55
A. Lijst van mechanische onderdelen 55
B. Lijst van elektrische onderdelen 57
C. Lijst van onderdelen van de impedantietransformator
PM 9532 N 61
Philips-8653-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics