Información del equipo:

LG Precision OS-9020G Osciloscopio
Fabricante:
LG Precision
Modelo: OS-9020G
Fecha:
Categoría: Los instrumentos de medición
Grupo: Osciloscopio
Descripción: Analog Oscilloscope
Información:
                  

Estos manuales están disponibles para el equipo anterior:

Tipo de manual: Manual de servicio LGPrecision-2712-Manual-Page-1-Picture
Páginas: 77
Tamaño: 5.68 Mbytes (5957746 Bytes)
Idioma Inglés
Revisión:
Manual-/ número de identificación:
Fecha:
Calidad: Documento Scaneds, en parte leyendo mal, no parcialmente legible.
Fecha de carga:
MD5: 36c7626429487a9e1e5c82196e9591d4
Descargas: 1016 desde 14 agosto 2011
Información:
G E N E R A L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S P E C I F I C A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A C C E S S O R I E S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P R E V E N T I V E M A I N T E N A N C E . . . . . . . . . . . . . . . .
C I R C U I T D E S C R I P T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C A L I B R A T I O N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-l. Calibration Interval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2. Test Equipment Required.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3. Preliminary Procedure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4. Preliminary Control Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5. Initial Starting Procedure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,
8*
Q*
S E M I C O N D U C T O R L E A D
C O N F I G U R A T I O N S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
E L E C T R I C A L P A R T S A R R A N G E M E N T
< W I T H A D J U S T M E N T L O C A T I O N S ) . . . . . 29
ELECTRICAL PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4
5
a
9
10
14
14
1 4
14
15
15
10, B L O C K DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
11, W I R I N G DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
12, S C H E M A T I C DIAGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
13* MECHANICALPARTZ-LiST&EXPLODED
VIEW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
14, E X T E R N A L V I E W S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
LGPrecision-2712-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics