Equipment information:

SP Radiotechnika Wroclaw ST-315A Oscilloscope
Manufacturer:
SP Radiotechnika Wroclaw
Model: ST-315A
Date: 1972
Category: Measurement instruments
Group: Oscilloscope
Description:
Information:
                  

These manuals are available for the above equipment:

SP Radiotechnika Wroclaw -- ST-315A -- Service and User Manual
File name: SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture
Manual Type: Service and User Manual
Pages: 48
Size: 3.62 Mbytes (3797350 Bytes)
Language: polish
Revision:
Manual-ID/Number:
Date: 01 January 1972
Quality: Scanned document, reading partly badly, partly not readable.
Upload date:
MD5: 01c361659e2539299c8d08776d9b6d1c
ed2kID: a8c371f471a3c20cb149d566154fe51a
Downloads: 67 since 17 September 2016
Information:
I. ZASTOSOWANIE................................5

II. OPIS OGÓLNY PRZYRZ^DU..........................5

III.	DANE TECHNICZNE..............................6

1.	Dane ogólne................................6

2.	Lampa oscyloskopowa............................6

3.	Czas nagrzewania aparatu........................6

4.	Warunki pracy................................6

5.	Charakterystyka osi Y..........................7

6« Ukíad podstawy czasu..........................7

7.	Stabilizacja obrazu..................8

8.	Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X..............8

9.	Kalibrator wzmocnienia..........................9

10.	Modulacja jasnosci............................9

11.	Skala pomiarowa..............................9

12.	Wymiary i citjzar..............................9

13.	Odpornosc mechaniczna..........................9

14.	Graniczne warunki klimatyczne .....................9

15.	Wyposazenie................................9

IV.	WSTEJPNE CZYNNOSCI PKZYGOTOWAWCZE.......10

1.	Ochrona przed porazeniem............10

2.	Instalowanie oscyloskopu .............10

3.	Reklimatyzaeja ...............10

V.	OPIS I OB SLUG A ORGANÓW REGULACJI........11

1.	Plyta czolowa ................**

2.	Plyta tylna ....................12

VI.	PRZYGOTOWANIE PRZYRZ4DU DO PRACY.......12

1.	Ustawienie organów regulaeji............12

2.	Zal^czanie przyrz^du..............*2

3.	Podl^czanie badanego obiektu........ . . .	13

4.	Kalibracja wzmaeniaeza osi Y ...	........13

$

VII.	ZALECENIA ODNOSNIE OBSLUGI PRZYRZA^U ......	13

1.	Poslugiwanie si$ skal$ pomiarow^..........13

2.	Wybór odchylenia w osi X.................14

3.	Mozliwosci wyzwalania podstawy czasu.............14

4.	Wybór rodzaju pracy podstawy czasu..........15

5.	Obsluga wzmaeniaeza osi Y............15

VIII.	BADANIA TECHNICZNE OSCYLOSKOPU . .......16

1.	Zestawienie przyrz^dów niezbQdnych do przeprowadzenia
badañ .	16

2.	Badanie systemu odchylania w osi Y.........16

3.	Podstawa czasu................18

4.	Stabilizacja obrazu..............19

5.	Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X.......20

6.	Wewn^trzny kalibrator wzmocnienia..........20

7.	Karta badania technicznego...............20
SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture
Start Free Download


Comments

No comments yet.

Add Comment

* Required information
(never displayed)
 
Bold Italic Underline Strike Superscript Subscript Quote Line Bullet Link Email Image Video
 
Smile Sad Huh Laugh Mad Tongue Crying Grin Wink Scared Cool Sleep Blush Unsure Shocked
 
1000
What is the next number: 10, 12, 14, ..?
 
Enter answer:
 
Notify me of new comments via email.
 
Remember my form inputs on this computer.
 
 
Powered by Commentics