Equipment information

SP Radiotechnika Wroclaw ST-315A Oscilloscope
Manufacturer
SP Radiotechnika Wroclaw
Model ST-315A
Date 1972
Category: Measurement instruments
Group Oscilloscope
Description
Information
                  

These manuals are available for the above equipment:

Manual Type Service and User Manual SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture
Pages 48
Size 3.62 Mbytes (3797350 Bytes)
Language polish
Revision
Manual-ID/Number
Date 01 January 1972
Quality Scanned document, reading partly badly, partly not readable.
Upload date
MD5 01c361659e2539299c8d08776d9b6d1c
Downloads 107 since 17 September 2016
Information
I. ZASTOSOWANIE................................5

II. OPIS OGÓLNY PRZYRZ^DU..........................5

III.	DANE TECHNICZNE..............................6

1.	Dane ogólne................................6

2.	Lampa oscyloskopowa............................6

3.	Czas nagrzewania aparatu........................6

4.	Warunki pracy................................6

5.	Charakterystyka osi Y..........................7

6« Ukíad podstawy czasu..........................7

7.	Stabilizacja obrazu..................8

8.	Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X..............8

9.	Kalibrator wzmocnienia..........................9

10.	Modulacja jasnosci............................9

11.	Skala pomiarowa..............................9

12.	Wymiary i citjzar..............................9

13.	Odpornosc mechaniczna..........................9

14.	Graniczne warunki klimatyczne .....................9

15.	Wyposazenie................................9

IV.	WSTEJPNE CZYNNOSCI PKZYGOTOWAWCZE.......10

1.	Ochrona przed porazeniem............10

2.	Instalowanie oscyloskopu .............10

3.	Reklimatyzaeja ...............10

V.	OPIS I OB SLUG A ORGANÓW REGULACJI........11

1.	Plyta czolowa ................**

2.	Plyta tylna ....................12

VI.	PRZYGOTOWANIE PRZYRZ4DU DO PRACY.......12

1.	Ustawienie organów regulaeji............12

2.	Zal^czanie przyrz^du..............*2

3.	Podl^czanie badanego obiektu........ . . .	13

4.	Kalibracja wzmaeniaeza osi Y ...	........13

$

VII.	ZALECENIA ODNOSNIE OBSLUGI PRZYRZA^U ......	13

1.	Poslugiwanie si$ skal$ pomiarow^..........13

2.	Wybór odchylenia w osi X.................14

3.	Mozliwosci wyzwalania podstawy czasu.............14

4.	Wybór rodzaju pracy podstawy czasu..........15

5.	Obsluga wzmaeniaeza osi Y............15

VIII.	BADANIA TECHNICZNE OSCYLOSKOPU . .......16

1.	Zestawienie przyrz^dów niezbQdnych do przeprowadzenia
badañ .	16

2.	Badanie systemu odchylania w osi Y.........16

3.	Podstawa czasu................18

4.	Stabilizacja obrazu..............19

5.	Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X.......20

6.	Wewn^trzny kalibrator wzmocnienia..........20

7.	Karta badania technicznego...............20
SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics