Geräte Informationen:

SP Radiotechnika Wroclaw ST-315A Oszilloskop
Hersteller:
SP Radiotechnika Wroclaw
Modell: ST-315A
Datum: 1972
Kategorie: Messgeräte
Gruppe: Oszilloskop
Beschreibung:
Informationen:
                  

Folgende Anleitungen sind hier verfügbar:

Dokumenttyp: Service- und Bedienungsanleitung SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture
Seitenanzahl: 48
Dateigröße: 3.62 Mbytes (3797350 Bytes)
Sprache: Polnisch
Revision:
Dokument-ID/Nummer:
Datum: 01 Januar 1972
Qualität: Gescanntes Dokument, teilweise schwer oder teilweise nicht zu lesen.
Upload Datum:
MD5: 01c361659e2539299c8d08776d9b6d1c
Downloads: 104 seit dem 17 September 2016
Informationen:
I. ZASTOSOWANIE................................5

II. OPIS OGÓLNY PRZYRZ^DU..........................5

III.	DANE TECHNICZNE..............................6

1.	Dane ogólne................................6

2.	Lampa oscyloskopowa............................6

3.	Czas nagrzewania aparatu........................6

4.	Warunki pracy................................6

5.	Charakterystyka osi Y..........................7

6« Ukíad podstawy czasu..........................7

7.	Stabilizacja obrazu..................8

8.	Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X..............8

9.	Kalibrator wzmocnienia..........................9

10.	Modulacja jasnosci............................9

11.	Skala pomiarowa..............................9

12.	Wymiary i citjzar..............................9

13.	Odpornosc mechaniczna..........................9

14.	Graniczne warunki klimatyczne .....................9

15.	Wyposazenie................................9

IV.	WSTEJPNE CZYNNOSCI PKZYGOTOWAWCZE.......10

1.	Ochrona przed porazeniem............10

2.	Instalowanie oscyloskopu .............10

3.	Reklimatyzaeja ...............10

V.	OPIS I OB SLUG A ORGANÓW REGULACJI........11

1.	Plyta czolowa ................**

2.	Plyta tylna ....................12

VI.	PRZYGOTOWANIE PRZYRZ4DU DO PRACY.......12

1.	Ustawienie organów regulaeji............12

2.	Zal^czanie przyrz^du..............*2

3.	Podl^czanie badanego obiektu........ . . .	13

4.	Kalibracja wzmaeniaeza osi Y ...	........13

$

VII.	ZALECENIA ODNOSNIE OBSLUGI PRZYRZA^U ......	13

1.	Poslugiwanie si$ skal$ pomiarow^..........13

2.	Wybór odchylenia w osi X.................14

3.	Mozliwosci wyzwalania podstawy czasu.............14

4.	Wybór rodzaju pracy podstawy czasu..........15

5.	Obsluga wzmaeniaeza osi Y............15

VIII.	BADANIA TECHNICZNE OSCYLOSKOPU . .......16

1.	Zestawienie przyrz^dów niezbQdnych do przeprowadzenia
badañ .	16

2.	Badanie systemu odchylania w osi Y.........16

3.	Podstawa czasu................18

4.	Stabilizacja obrazu..............19

5.	Wzmacniacz zewn^trznego odchylania w osi X.......20

6.	Wewn^trzny kalibrator wzmocnienia..........20

7.	Karta badania technicznego...............20
SPRadiotechnika-8039-Manual-Page-1-Picture


Comments (0)

No comments yet. Be the first!

Add Comment

* Required information
1000
Captcha Image
Powered by Commentics